VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ

Zdroje tepla

Stále přísnější požadavky na energetickou náročnost budov nutí majitele zvažovat během výstavby nebo rekonstrukce instalaci větracích jednotek s rekuperací tepla. Tyto jednotky jsou také vhodné do budov, kde není možné zajistit klasické větrání přes otevřená okna např. z důvodu rušné ulice před domem. Tyto jednotky využívají tepelný výměník ke zpětnému získávání tepla a během větrání tak nedochází k tepelným ztrátám. Podle místních možností se využívají centrální větrací systémy nebo decentrální jednotky.