SOLÁRNÍ TERMICKÉ SYSTÉMY

Zdroje tepla

Velice výhodné je spojení moderní plynové kaskádové kotelny s kondenzačními kotli a solárního systému. V tomto případě lze dosáhnout ještě větších úspor a získat sluneční energii zdarma. Příprava teplé vody prostřednictvím solárního zařízení je opravdu aktivní příspěvek ke zlepšení životního prostředí. Solární zařízení navíc značně omezí nehospodárný způsob provozu ohřívání TV v letních měsících.

Převážná část doposud instalovaných solárních kolektorů je využívána na přípravu teplé vody pro domácí spotřebu, kterou může zcela dobře pokrýt z 60 %. V období jara a podzimu je možno systém částečně využít pro podporu vytápění.

Dodáváme pouze vysoce účinné kvalitní solární termické panely CosmoSOL rakouského výrobce GREENoneTEC Solarindustrie GmbH. Tyto kolektory spolu s dalšími komponenty tvoří kvalitní a spolehlivý solární systém zajišťující rychlou návratnost investovaných prostředků. Jdeme cestou nejvyšší kvality za přijatelnou cenu bez zbytečných kompromisních řešení. Tyto solární systémy dodáváme pro bytové domy, rodinné domy, průmyslové areály, sportoviště, veřejné budovy a všude tam, kde mají zájem snižovat náklady na spotřebu teplé vody.