PLYNOVÉ KOTELNY

Zdroje tepla

Zřizování vlastních plynových kotelen je v poslední době způsob jak výrazně snížit náklady na vytápění a ohřev TV. Zejména v oblastech, kde stávající dodavatel tepla neúměrně zvyšuje své ceny lze dosáhnout velkých úspor. Návratnost vhodně navržené kotelny se pohybuje do pěti let. Ideální čas na toto řešení je před plánovanou rekonstrukcí dálkového vedení tepla, před avizovanou změnou dodavatele tepla, nebo v době, kdy dosluhuje původní nevyhovující kotelna na tuhá paliva, zastaralá plynová kotelna a podobně.

Moderní kaskádové kotelny s kondenzačními kotli mají normovaný stupeň využití 109 %, to znamená, že mají malou spotřebu plynu a nízké emise. Jsou velice jednoduché na obsluhu, zabírají jen velmi málo místa a pracují tiše. K dispozici je variabilní příslušenství pro odvod spalin a moderní ekvitermní regulace.