ELEKTRONICKÉ AUKCE

Zdroje tepla

Pro naše klienty zajišťujeme elektronické aukce, ve kterých se daří snížit ceny za dodávky elektrické energie a plynu běžně o 20 % oproti stávajícím běžným cenám. Do aukce se zapojují jak celá bytová družstva a společenství vlastníků jednotek, která potřebují odebírat tyto energie pro své nové kotelny, ale také jednotliví majitelé bytů v domě. Tuto službu zajišťujeme v rámci spolupráce zdarma.