O společnosti

EURO REVITAL s.r.o.

EURO REVITAL stavební s.r.o.

Naším hlavním přáním je změnit všudypřítomnou nekvalitu bydlení obyvatel pomocí tří kroků nazvaných „PROJEKCE, FINANCOVÁNÍ, REALIZACE“.

Společnost EURO REVITAL s.r.o. spojila v roce 2007 dlouholeté odborníky na regeneraci bytových domů. Důvodem, který odstartoval naši činnost, byla všudypřítomná nekvalita bydlení obyvatel panelových i cihlových domů, a je jedno, zda byly postaveny před 60 nebo 20 lety. Naším hlavním přáním je tuto situaci změnit pomocí tří kroků nazvaných „PROJEKCE, FINANCOVÁNÍ, REALIZACE“, které uděláme za Vás. Jsme schopni zajistit přípravnou fázi revitalizace za 3 měsíce.

Společnost EURO REVITAL s.r.o. zaměstnává odborníky na projektování, energetický audit, financování, získávání dotací, reality, stavební výrobu, organizaci, řízení práce, marketing a PR. Díky tomu probíhá vaše revitalizace hladce, rychle a zejména levně.

Společnost EURO REVITAL s.r.o. Vám nabízí bohaté zkušenosti získané mnohými realizacemi oprav bytových domů takzvaně od střechy po sklep. Umíme nejen složité kompletní revitalizace panelových a cihlových domů, ale také jednotlivé dílčí opravy, či odborné práce na historických objektech. Působíme na území celé Moravy.

V roce 2011 došlo ke změnám v organizační struktuře společnosti EURO REVITAL s.r.o. Jednak došlo ke změně sídla z centra Ostravy do obchodně – výrobně – skladovacího areálu v Ostravě – Třebovicích na ulici Provozní 5494/4. Stalo se tak zejména z důvodu lepší dopravní dostupnosti, možnosti parkování a dalšího rozvoje společnosti. Dále zakladatel a jednatel společnosti Ing. Radek Kašpar převedl na sebe obchodní podíly svých bývalých společníků, kteří ve společnosti aktivně nepůsobili. V současné době je tak jediným vlastníkem a jednatelem společnosti, což garantuje stabilitu, poctivý a zodpovědný přístup ke klientům. Společnost pokračuje v poskytování kompletního inženýringu při revitalizaci bytových domů, zajišťování různých dotačních programů a organizaci odborných konferencí s důrazem na osobní přístup ke každému klientovi.

V roce 2011 dále Ing. Radek Kašpar založil společnost EURO REVITAL stavební s.r.o. se sídlem v Hodoníně na ulici Plucárna 3560/1. Tato společnost pokračuje v oblasti energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie. Konkrétně navrhováním a instalací plynových kotelen, tepelných čerpadel a solárních systémů pro ohřev teplé vody. Tato činnost navazuje na zateplení a celkovou revitalizaci bytových domů. Zejména ve městech, kde neúměrně roste cena tepla dodávaného v rámci CZT je vlastní tepelný zdroj jediným řešením. Nový zdroj je také vhodný v domech se zastaralou neekologickou kotelnou s velkou spotřebou paliva. Nabízíme kompletní servis včetně projekce, montáže a následného servisu.

od r. 2007

Spojení s těmi nejlepšími

Společnost spojila v roce 2007 dlouholeté odborníky na regeneraci bytových domů.

100%

Naši spokojení zákazníci

Vaše revitalizace proběhne hladce, rychle a zejména levně a to i díky našim odborníkům.

3 měsíce

Rychlá příprava

Jsme schopni zajistit přípravnou fázi revitalizace za 3 měsíce. Tři kroky za tři měsíce.

Dotace + Financování

 • EPC – financování vlastního zdroje tepla z dosažených úspor
 • Nejvýhodnější bankovní úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření
 • Dotace z programu IROP – energetické úspory v bytových domech III, Kotlíková dotace, Nová zelená úsporám, Panel 2013+, OPPI, Bytové domy bez bariér
 • Dotace na kulturní památky
 • Elektronické aukce na dodavatele energií
Projekt Eurorevital

Projekce

 • Studie proveditelnosti
 • Energetický audit
 • Průkaz energetické náročnosti budov
 • Odborný posudek
 • Energetické hodnocení
 • Projektová dokumentace
 • Statické posouzení
 • Získání vyjádření dotčených orgánů
 • Stavební povolení nebo ohlášení

Realizace

 • Budování plynových kotelen, instalace tepelných čerpadel a solárních termických systémů
 • V případě zateplování a výměn výtahů v bytových domech organizace transparentního výběrového řízení podle podmínek jednotlivých dotačních titulů
 • Zadání zakázky, stavební dozor, kolaudace

Pokud máte zájem o zajištění některého z výše uvedených bodů, kontaktujte naši společnost.
Rádi připravíme nabídku přímo pro Vás!

Bez starostí bydlet snadno v novém? Ano! Zkrátka vy bydlíte, my se staráme!