Dotace + Financování

Můžeme Vám nabídnout své mnohaleté zkušenosti

Zajistíme financování pro vaši revitalizaci nebo pro vlastní zdroje tepla

V oblasti financování Vám můžeme nabídnout své mnohaleté zkušenosti se zprostředkováním veškerých úvěrových produktů v rámci celé ČR. Jsme schopni nabídnout k výběru hned několik variant financování revitalizace vašeho domu nebo zřízení vlastního zdroje tepla od různých bank a stavebních spořitelen. Důkladným porovnáním nabídek a jejich správným vyhodnocením můžete ušetřit velice významné částky.

V rámci revitalizací bytových domů jsme našim klientům zajišťovali některou z dotací z programů PANEL, ZELENÁ ÚSPORÁM, IPRM. V letošním roce 2020 jsou pro bytové domy k dispozici dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na snížení energetické náročnosti bytových domů ve výši 40 nebo 30 %. Dále je k dispozici dotace na nové výtahy ve výši 50 %.

V rámci objektové analýzy, kterou předkládáme při úvodní komunikaci se zástupci bytových domů, vždy předkládáme orientační návrh financování jednotlivých oprav i s výpočtem potřebné tvorby fondu oprav. To je údaj, který obyvatele daného domu nejvíce zajímá. Prostě „kolik je to bude měsíčně stát“. V případě budování vlastních zdrojů tepla je obvykle splátka pokrytá z vytvořených úspor a lidé v domě nemusí navyšovat své měsíční platby za bydlení. Po splacení investice dochází ihned ke značným úsporám.

100+

Hotové projekty

Některé z našich projektů můžete shlédnout v Referencích.

100%

Spokojení klienti

Klienti jsou spokojení a my jsme také spkojení. Reference mluví za vše.

30% - 40%

Snížení energetické náročnosti

O úsporu jde především.

od r. 2007

Dlouholeté zkušenosti na trhu

Máme ty nejlepší odborníky ve svém oboru.

Nabízené varianty a řešení dotací a financování

V nabídce je několik různýc variant, které porovnáme a vybereme pro Vás tu nejvýhodnější.

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Termín pro podávání žádostí se přijímají do 29.11.2020.

Ukončení realizace projektů nejpozději do 30.6.2023.

Výše dotace: 40 % nebo 30 %

 • zateplení obálky budovy včetně výměny oken a vstupních dveří
 • výměna střešní krytiny a zateplení střechy
 • systémy nuceného větrání včetně
 • rekuperace tepla
 • výměna stávajícího neekologického zdroje tepla za nový ekologický
 • solární kolektory a fotovoltaické systémy
 • kogenerační jednotky
 • rekonstrukce výtahů v rámci projektu snížení energetické náročnosti

PODPORA BYDLENÍ 2016 - 2020

Termín pro příjem žádostí byl ukončen 21.1.2020.

Výše dotace: 50 % max. 800 000 Kč na výtah + 200 000 Kč na bezbariérové úpravy.

Alokace výzvy: 200 000 000 Kč.

 • výstavba nového výtahu (ne rekonstrukce stávajícího)
 • stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do domu a k výtahu

 

Výzva pro rok 2019 byla vyhlášena opět na podzim. Pokud už máte hotovou projektovou dokumentaci a zažádáno o stavební povolení, jsme k dispozici s administrací žádosti o dotaci a organizací výběrového řízení na dodavatele v souladu s Metodickým pokynem. V opačném případě je v současné době nejvyšší čas na přípravu projektů pro další rok 2020. Povědomí o této dotaci se zvyšuje a zájemci v poslední výzvě podali žádosti s výrazně vyššími finančními požadavky, než jaké jsou k dispozici na tuto dotaci. Při shodném bodovém hodnocení žádostí rozhoduje datum jejich podání.

KOTLÍKOVÁ DOTACE

Zájemci mohou zvážit využití dotace Nová zelená úsporám.

Třetí výzva k podávání žádostí o tento typ dodace byla pravděpodobně poslední. Zájemci mohou zvážit využití dotace Nová zelená úsporám.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

3. výzva pro rodinné domy byla vyhlášena 22.10.2015 a příjem žádostí je průběžný až do 31.12.2021 nebo do vyčerpání finančních prostředků.

Pro naše zákazníky z řad majitelů rodinných domů nejčastěji zajišťujeme dotaci na instalaci solárního termického systému pro přípravu teplé vody v podoblasti C.3.1. Pro tuto podoblast podpory platí tyto základní podmínky:

 • dotace ve výši max. 50 % způsobilých výdajů
 • maximální částka je 35 000 Kč
 • k tomu bonus 10 % pro vyjmenovaná území
 • na zpracování posudku je 5 000 Kč

 

Zpracování a podání žádosti pro naše zákazníky zajišťujeme zdarma na základě plné moci. Podle aktuálních zkušeností je vyřízení dotace na pracovišti SFŽP rychlé. Posudky dodáváme za částku 5 000 Kč, kterou v plné výši pokrývá dotace.

ELEKTRONICKÉ AUKCE

Pro naše klienty zajišťujeme elektronické aukce.

Pro naše klienty zajišťujeme elektronické aukce, ve kterých se daří snížit ceny za dodávky elektrické energie a plynu běžně o 20 % oproti stávajícím běžným cenám.

Do aukce se zapojují jak celá bytová družstva a společenství vlastníků jednotek, která potřebují odebírat tyto energie pro své nové kotelny, ale také jednotliví majitelé bytů v domě. Tuto službu zajišťujeme v rámci spolupráce zdarma.

EPC

Princip metody EPC (z anglického výrazu Energy Performance Contracting) je založen na netradičním přístupu k energetickému hospodářství. Spotřebitel energie nemusí předem vynaložit prakticky žádný kapitál. Většinu rizik na sebe přebírá dodavatel, který projekt uskutečňuje. Investiční náklady vynaložené na energeticky úsporná opatření jsou dodavateli projektu postupně hrazeny splátkami, které jsou odvozeny z dosažených úspor nákladů na energii.

Podstatnými rysy, které metodu EPC odlišují od jiných služeb, jsou přinejmenším tři:

 • investice jsou spláceny z dosažených úspor provozních nákladů,
 • dodavatel smluvně ručí za sjednaný objem úspor energie,
 • dodavatel přebírá část rizik spojených s realizací, případně i se splácením investice.

 

Dodavatelem metody EPC jsou firmy energetických služeb (také ESCO z anglického výrazu Energy Services Company). Typická firma energetických služeb nabízí spotřebiteli energie (svému zákazníkovi) vždy komplex služeb spojených s úsporami energie. Jsou to služby projekční, inženýrské, technické, manažerské a většinou i finanční služby. Smyslem těchto služeb je snížit zákazníkovi náklady na energii nebo umožnit její účinnější využívání.

Služby, které jsou takto poskytovány, nejsou většinou ničím novým. Nový je způsob, jakým jsou poskytovány. Jde o projekt na klíč, který bere v úvahu všechny oblasti užití energie a obsahuje veškeré činnosti nutné k dosažení energetických úspor.

Projekt je vždy přizpůsoben konkrétnímu zákazníkovi a jsou v něm obvykle zahrnuty následující služby:

 • energetická analýza (může být v podobě energetického auditu, ale v některých částech je důkladnější),
 • návrh opatření na úsporu energie a snížení nákladů,
 • instalace a zprovoznění navržených zařízení,
 • financování projektu (ve vhodných případech může být využit jiný finanční zdroj),
 • vyškolení obsluhy zařízení,
 • zajištění měření a sledování dosažených výsledků,
 • dlouhodobý dohled nad funkčností a výkonností instalovaného zařízení.

Smluvní vztah obvykle trvá od čtyř do deseti let a po tu dobu dochází k postupnému splácení vynaložených investičních prostředků, nákladů za poskytnutí finančních prostředků a nákladů za související servisní činnost.

Pokud máte zájem o zajištění některého z výše uvedených bodů, kontaktujte naši společnost.
Rádi připravíme nabídku přímo pro Vás!

Bez starostí bydlet snadno v novém? Ano! Zkrátka vy bydlíte, my se staráme!