Potřebujete poradit s dotací
nebo výběrem vhodného zařízení
+420 595 170 990    

  • Od rodinných domů
    po průmyslové kotelny

  • Revitalizace fasády
    je součást moderního bydlení

  • Zdroje tepla jsou
    srdcem každého domu

Zdroje tepla

Naše desetileté zkušenosti v oblasti revitalizací bytových domů využíváme při navrhování a instalaci plynových kotelen, tepelných čerpadel a solárních systémů pro ohřev TV. Chceme tak dále přispívat k úsporám energie a využívání obnovitelných zdrojů.

Více informací najdete na naších nových stránkách fajneteplo.cz.

 

Elektronické aukce

Pro naše klienty zajišťujeme elektronické aukce, ve kterých se daří snížit ceny za dodávky elektrické energie a plynu běžně o 20 % oproti stávajícím běžným cenám. Do aukce se zapojují jak celá bytová družstva a společenství vlastníků jednotek, která potřebují odebírat tyto energie pro své nové kotelny, ale také jednotliví majitelé bytů v domě. Tuto službu zajišťujeme v rámci spolupráce zdarma.

 

Plynové kotelny

Zřizování vlastních plynových kotelen je v poslední době způsob jak výrazně snížit náklady na vytápění a ohřev TV. Zejména v oblastech, kde stávající dodavatel tepla neúměrně zvyšuje své ceny lze dosáhnout velkých úspor. Návratnost vhodně navržené kotelny se pohybuje do pěti let. Ideální čas na toto řešení je před plánovanou rekonstrukcí dálkového vedení tepla, před avizovanou změnou dodavatele tepla, nebo v době, kdy dosluhuje původní nevyhovující kotelna na tuhá paliva, zastaralá plynová kotelna a podobně.

Moderní kaskádové kotelny s kondenzačními kotli mají normovaný stupeň využití 109 %, to znamená, že mají malou spotřebu plynu a nízké emise. Jsou velice jednoduché na obsluhu, zabírají jen velmi málo místa a pracují tiše. K dispozici je variabilní příslušenství pro odvod spalin a moderní ekvitermní regulace.

          

 

Tepelná čerpadla

Výhody tepelných čerpadel jsou již delší dobu známy majitelům rodinných domů. V poslední době se začínají instalovat také v bytových domech. Buď v novostavbách, nebo domech, které prošly kompletní revitalizací. Cena tepelných čerpadel postupně klesá, technologická úroveň roste, a proto se návratnost investice zkracuje i bez využití dotací. Pro bytové domy se využívají systémy vzduch / voda. Nejsou zapotřebí nákladné zemní vrty a výkopové práce. Jedná se o jednoduché instalace s nízkými investičními náklady a minimálními nároky na prostor.

Tepelné čerpadlo dokáže vyrobit 1 GJ tepla za přibližně 250 - 300 Kč což je polovina a někde dokonce třetina ceny tepla nakupovaného od externího dodavatele v rámci SZTE. Návratnost investice je v tomto případě do sedmi let. Po celou dobu provozu zůstávají nízké provozní náklady. Výhodou je také nízká sazba za odběr elektřiny pro bytový dům.

Pro bytové domy se stávajícím topným systémem s radiátory dodáváme vysokoteplotní tepelná čerpadla DAIKIN. Díky jedinečné invertorové technologii dvou kompresorů v sérii dosáhne TČ teplotu topné vody až 80 °C bez elektrického dohřevu, a to i při venkovních teplotách -20 °C. Společně s teplovodními zásobníky ROTEX HybridCube, které zajišťují hygienickou přípravu teplé vody bez legionel a usazenin, tvoří to nejlepší pro zajištění vlastního tepla v bytových domech. Podle konkrétních podmínek také nabízíme tepelná čerpadla ENBRA o vysokém výkonu jednotek a STIEBEL ELTRON, kdy je veškerá technologie umístěna ve sklepě domu a není nutné umísťovat venkovní jednotky na střechu.

               

 

Solární TERMICKÉ systémy

Velice výhodné je spojení moderní plynové kaskádové kotelny s kondenzačními kotli a solárního systému. V tomto případě lze dosáhnout ještě větších úspor a získat sluneční energii zdarma. Příprava teplé vody prostřednictvím solárního zařízení je opravdu aktivní příspěvek ke zlepšení životního prostředí. Solární zařízení navíc značně omezí nehospodárný způsob provozu ohřívání TV v letních měsících.

Převážná část doposud instalovaných solárních kolektorů je využívána na přípravu teplé vody pro domácí spotřebu, kterou může zcela dobře pokrýt z 60 %. V období jara a podzimu je možno systém částečně využít pro podporu vytápění.

Dodáváme pouze vysoce účinné kvalitní solární termické panely CosmoSOL rakouského výrobce GREENoneTEC Solarindustrie GmbH. Tyto kolektory spolu s dalšími komponenty tvoří kvalitní a spolehlivý solární systém zajišťující rychlou návratnost investovaných prostředků. Jdeme cestou nejvyšší kvality za přijatelnou cenu bez zbytečných kompromisních řešení. Tyto solární systémy dodáváme pro bytové domy, rodinné domy, průmyslové areály, sportoviště, veřejné budovy a všude tam, kde mají zájem snižovat náklady na spotřebu teplé vody.