Potřebujete poradit s dotací
nebo výběrem vhodného zařízení
+420 595 170 990    

 • Od rodinných domů
  po průmyslové kotelny

 • Revitalizace fasády
  je součást moderního bydlení

 • Zdroje tepla jsou
  srdcem každého domu

Revitalizace

Důvodů, proč se pustit do revitalizace bytového domu, je celá řada. Vyjmenovat všechny není potřeba, úplně stačí, když se rozhlédnete kolem sebe v kterémkoliv městě České republiky. Sami musíte uznat, že nejen některé historické objekty, ale mnohem častěji i novější panelové nebo cihlové domy opravy nutně potřebují.

Bytový fond v České republice dlouhodobě trpí zanedbávanou údržbou, většinou kvůli tvrzení majitelů domů, že na ni nejsou peníze. Přitom při neustálém odkládání rekonstrukce, případně potřebných oprav, vykazuje řada konstrukčních částí obytných budov vážné závady.

Vše dohromady snižuje užitné vlastnosti a provozní bezpečnost nemovitostí a rovněž následně zvyšuje provozní náklady. Nemluvě o kvalitě, lépe řečeno nekvalitě, bydlení jejich obyvatel.

Je ale jisté, že majitel bytového domu stejně opravám neunikne. O nemovitost je prostě potřeba se starat. Minimem jsou pravidelné opravy, servis a údržba. Následky nicnedělání jsou totiž vidět, obtěžují obyvatele domu a navíc každý odklad revitalizace bývá v konečném důsledku nákladnější.

Mezi nejčastější závady, které se dnes objevují na bytových domech, patří zatékání střechou, netěsnosti spár mezi panely, zatékání okenními rámy, časté poruchy a bezpečnost výtahu, statické vady, špatný technický stav balkonů a lodžií, vstupních dveří a portálů, vnitřní rozvody (elektroinstalace, stoupačky, plyn, odpady).

Není příliš podstatné jak je dům starý, neboť paneláky i cihlové domy trápí obdobné problémy. Celková revitalizace bytového domu je vždy nezbytnou podmínkou pro prodloužení jeho životnosti.

Můžeme potvrdit, že taková rekonstrukce domu přispěje například k velkému zlepšení tepelných vlastností a snížení energetické náročnosti domu. Úspora nákladů za teplo pak dosahuje více než 35%.

 

Co všechno je potřeba opravit, s čím začít a proč je vhodné rozšířit plánovanou rekonstrukci i o práce, které jste zatím oddalovali?

 • Prioritou jsou opravy, které zvýší bezpečnost nebo omezí bezpečnostní rizika, a které řeší havarijní stav domu nebo jednotlivých částí. Jedná se zejména o odstranění statických poruch nosných konstrukcí, balkonů, lodžií a jejich zábradlí, rozvodů elektřiny a plynu, výtahů a konstrukcí výtahové šachty.
 • Nutné je zlepšit tepelně - izolační vlastnosti domu, neboť tyto činnosti mají přímý dopad na spotřebu, respektive úsporu tepelné energie, což je při současném vývoji cen tepla a energií stále významnější ukazatel s přímým dopadem na uživatele bytů. Doporučení v oblasti úspory energie dobře mapuje energetický audit domu (vycházející ze zákona č. 406/2000 Sb.), jehož cílem je navrhnout a ekonomicky vyhodnotit nejvýhodnější variantu k zajištění optimální spotřeby energie. Energetický audit dává objektivní náhled o možnostech a úrovni využívání energie a navrhuje taková opatření, která efektivně vedou k úsporám energie.
 • Neustále rostou ceny stavebních prací, surovin a materiálů.
 • Nízké úrokové sazby umožňující provedení kompletní rekonstrukce bytového domu a přijatelné podmínky bankovních úvěrů, které jsou dobře dostupné pro většinu společenství vlastníků jednotek a bytových družstev.
 • Při kompletní rekonstrukci domu financované úvěrem je možné využít program PANEL 2013+ se zvýhodněnou úrokovou sazbou. Další oblíbené dotace z programů NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM je přístupná jen pro bytové domy v Praze. Ukončená dotace IPRM je nahrazena dotací IROP, kdy právě probíhá třetí výzva vyhlášena v lednu 2018. Žádosti se budou přijímat do 29.11.2019.
 • Výrazné zvýšení tržní ceny nemovitosti a jednotlivých bytů, zlepšení vzhledu domu, prodloužení životnosti domu, ochrana před nepříznivými vnějšími vlivy, ochrana před hlukem, zvýšení pohodlí bydlení, odstranění konstrukčních chyb, odstranění poruch statického charakteru, okamžitá ochrana obvodového pláště domu.